Advies en reactie op Beleidskader Maatschappelijke Opvang ‘Zo zelfstandig mogelijk wonen’

Waar gaat het over?

Het beleidskader geeft aan hoe de maatschappelijke opvang in de regio gerealiseerd wordt, elke gemeente werkt dit verder uit.

De ASDE vindt het positief dat:

  • de regio hoog inzet voor maatschappelijke opvang;
  • dat de gestelde doelen duidelijk zijn verwoord;

De ASDE vraagt aandacht voor:

  • de doelgroep thuisloze gezinnen met kinderen;
  • een locatie waar psychisch kwetsbare mensen hun huisdier kunnen meenemen.

De ASDE adviseert:

  • realistische en haalbare doelen te stellen voor de maatschappelijke opvang;
  • tijdig en actief op zoek te gaan naar alternatieven voor huisvesting maatschappelijke opvang;
  • onafhankelijke cliëntondersteuning actief aan te bieden aan thuislozen gedurende het hele traject.

De ASDE wil graag betrokken zijn en op de hoogte gehouden worden van het Edese uitvoeringsplan.

Meer weten?

Lees het hele advies (pdf, 170 KB) en de reactie van het gemeentebestuur (pdf, 358 KB).