Advies en reactie op Beleidsnotitie Ede Regenbooggemeente

Waar gaat het over?

Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI’s). Ede heeft zich uitgeroepen tot Regenbooggemeente.

De ASDE vindt het positief dat:

  • De gemeente Ede deze keuze maakt en daar ook acties bij benoemt;
  • De gemeente actief pesten/schelden en achtervolgen wil tegengaan.

Daarbij vraagt de ASDE de gemeente ook:

  • Haalbare doelen te stellen;
  • De doelgroep zelf te betrekken bij de verdere plannen;

De ASDE vraagt aandacht voor:

  • Het feit dat bij een deel van onze Edese gemeenschap weerstand bestaat tegen het voorgenomen Regenboogbeleid.
  • We adviseren deze weerstand onder ogen te zien en ook hier de dialoog niet te schuwen.

Meer weten?

Lees ons hele advies (docx, 135 KB) en de reactie van het gemeentebestuur (pdf, 294 KB).