Advies en reactie op Beleidsnotitie Participatiewet

Waar gaat het over?

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Hoe wil de gemeente Ede deze wet gaan uitvoeren?

De ASDE vindt het positief dat:

  • de gemeente Ede niet alleen naar de financiën van de inwoners wil kijken, maar ook andere zaken wil betrekken zoals:  gezondheid, onderwijs en opleiding.
  • de gemeente  inwoners beter wil helpen om zich financieel  zelfstandig te kunnen redden en schulden zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat deze niet te hoog oplopen. Zo probeert de gemeente armoede te voorkomen en  dat heeft niet alleen gevolgen voor de volwassenen, maar ook voor hun kinderen.
  • de gemeente zegt dat ‘vertrouwen in de inwoner voorop staat’ en dat de gemeente uit wil gaan van ‘goede wil’ in plaats van de inwoners te wantrouwen.

De ASDE kijkt kritisch naar:

  • We vinden dat de gemeente realistisch zou moeten zijn wat betreft de ‘eigen kracht’ van inwoners. Niet iedereen kan zich op eigen kracht redden.

Meer weten?

Lees ons hele advies (pdf, 148 KB) en de reactie van het gemeentebestuur (pdf, 401 KB).