Advies en reactie op Concept Beleidsplan Toezicht en Handhaving Wmo

Waar gaat het over?

De gemeente Ede beschrijft in dit plan hoe de aanpak van misbruik en fraude van de Wmo wordt verbeterd.

De ASDE vindt het belangrijk:

  • dat vertrouwen in de inwoners de basis is;
  • dat de gemeente onderscheid maakt tussen toezicht op zorgaanbieders aan de ene kant en gebruikers van zorg aan de andere kant;
  • dat inwoners beschermd moeten worden tegen gevolgen van fouten die zij onbewust gemaakt hebben.

De ASDE adviseert:

  • rekening te houden met de diversiteit van inwoners in Ede;
  • duidelijke en vindbare informatie over hoe de gemeente toezicht en handhaving uitvoert.

Meer weten?

Lees het hele advies (pdf, 171 KB) en de reactie van de gemeente Ede (pdf, 286 KB).