Advies en reactie op Regiovisie Jeugdhulpverlening

Waar gaat het over?

De zeven gemeenten in de Jeugdhulpregio FoodValley werken samen om te zorgen voor betere jeugdhulp. Het uitgangspunt daarbij is: ‘Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’.

De ASDE vindt Jeugdhulpverlening erg belangrijk en adviseert positief over de regiovisie.

We vinden het een goede zaak dat:

  • Er in onze regio stevige eisen worden gesteld aan jeugdhulpverleners.
  • De beschreven werkwijze duidelijk is en de uitgangspunten logisch zijn, passend in deze tijd.

De ASDE vraagt de gemeente:

  • Scherp te blijven toezien op de inhoud en de kwaliteit van de geboden zorg.
  • Er voor te zorgen, dat een jongere te maken heeft met zo min mogelijk verschillende hulpverleners en dat er voor iedere jongere die hulp krijgt één vast aanspreekpunt is.

De ASDE vindt het belangrijk dat:

  • Dat jongeren met ernstige en acute problemen ook daadwerkelijk snel geholpen worden.

Meer weten?

Lees het hele advies (pdf, 157 KB) en de reactie van het gemeentebestuur (pdf, 427 KB).