ASDE bezoekt Werkkracht

Op 10 november 2022 zijn we op werkbezoek geweest bij Werkkracht op de locatie Horaplantsoen.

Van Permar naar Werkkracht

Na de opheffing van de Sociale Werkvoorziening Permar is Werkkracht is ontstaan. Het doel van Werkkracht is om mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, kansen te bieden om in het gewone bedrijfsleven weer aan het werk te komen. We kregen een uitgebreide en duidelijke presentatie van de werkwijze en doelstelling van Werkkracht.

Testen op vaardigheden

Er is een grote afdeling waar de mensen zodra ze binnenkomen op hun vaardigheden worden getest. Vervolgens wordt men op één van de verschillende afdelingen geplaatst, om daar onder leiding van een professional werkervaring op te doen.

Jobcoaches

Jobcoaches van Werkkracht leggen contact met bedrijven en instellingen om de mensen daar te plaatsen. Daarbij is het vooral belangrijk, dat het om ‘duurzaam’ werk gaat, dus voor langere tijd.

Nadat iemand bij een bedrijf of instelling is geplaatst wordt hij net zo lang door een jobcoach begeleid, tot hij zelfstandig kan functioneren en er een dienstverband kan worden afgesloten.

Andere aanpak

Deze werkwijze is anders dan bij de voormalige Sociale Werkvoorziening, waar de meeste mensen een leven lang werkzaam bleven bij de sociale werkvoorziening zelf. Werkkracht is er dus juist op gericht mensen zo snel als mogelijk door te laten stromen naar een gewone baan.

We hebben dit werkbezoek als zeer positief ervaren en gaan zeker nog een keer op bezoek.