ASDE zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) adviseert het gemeentebestuur over onderwerpen in het sociaal domein zoals jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning van ouderen, werk en schuldhulpverlening. De ASDE bestaat uit een groep betrokken inwoners die zich inzet voor een sociaal Ede. Op dit moment zoekt de ASDE nieuwe leden. Iets voor u?

De ASDE wil een bijdrage leveren aan de maatschappij en zich inzetten voor inwoners van Ede. Leden van de ASDE halen informatie op uit de Edese samenleving door te praten met inwoners, belangenverenigingen en organisaties. Ook gebruiken ze hun eigen (werk)ervaring. Bij elk advies aan het gemeentebestuur staat het belang van inwoners voorop. De ASDE adviseert gevraagd en ongevraagd vanuit een positieve, maar kritische invalshoek.

De burgemeester benoemt leden van de ASDE. Het gemeentebestuur is verplicht de ASDE in te schakelen bij belangrijke besluiten binnen het sociaal domein. In Ede worden de adviezen van de ASDE serieus genomen. 

Iedereen doet mee

De ASDE vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Ook als dat niet zo vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld door een beperking. Zo was de ASDE betrokken bij ‘Bereken uw Recht’, de website waarop u kunt zien op welke vergoedingen u recht hebt. De ASDE zette zich ook in voor kortere wachtlijsten in de jeugdzorg en dacht mee over onafhankelijke inwonersondersteuning.

Gezocht: nieuwe leden

De ASDE zoekt nieuwe leden. Het werk is op vrijwillige basis. Leden kiezen zelf hun aandachtsgebied en krijgen voldoende tijd om zich in te werken. Als lid krijgt u kansen om uw eigen netwerk uit te breiden. Iets voor u? U bent betrokken bij sociale thema’s in Ede, bijvoorbeeld door werkervaring of persoonlijke ervaring. Daarnaast heeft u een positief-kritische houding.