Aan de slag met centraal thema Wonen

De ASDE gaat de komende maanden aan de slag met het thema ‘wonen’. De adviesraad wil breder kijken dan alleen naar beleid op basis van één van de drie wetten die voor het sociaal domein gelden. Want inwoners zijn niet gemakkelijk in de regels van één wet te vangen, het leven kent veel meer aspecten.

Met ‘wonen’ hebben we allemaal mee te maken en veel aspecten raken ook het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan de hoge energiekosten, woningen zo energiezuinig mogelijk, een veilige woonomgeving,  doorstroommogelijkheden voor ouderen die kleiner willen gaan wonen, (on)voldoende passende woningen (voor jongeren, mantelzorgers, statushouders), mantelzorgers die hun familielid dichtbij willen hebben en mensen met een beperking (toegankelijkheid).  De ASDE zal de komende tijd bij alle gesprekken en contacten steeds het onderwerp ‘wonen’ betrekken.