Een leerzame en inspirerende teambijeenkomst

Op donderdag 12 mei zijn we met het gehele ASDE team een middag en avond bij elkaar geweest. Een fijne en boeiende teambijeenkomst waarin we elkaar hebben ontmoet en een inspirerende training hebben gevolgd.

Training

De bijeenkomst startte met een interessante training over de rol en taak van de adviesraad. Er zijn verschillende thema’s besproken. Ook was er voldoende ruimte om ervaringen en kennis uit te wisselen. We hebben onder andere deze vragen besproken:

  • Wat is onze relatie met ambtenaren en met het gemeentebestuur?
  • Hoe kunnen we signalen van inwoners ophalen en hoe kunnen we zo effectief mogelijk adviseren, ook ongevraagd?
  • Is het raadzaam om ook bij het opstellen van nieuw beleid al mee te denken met de betreffende ambtenaren?
  • Er is sprake van een groeiende kloof tussen overheid en burgers, vertrouwen de burgers de (lokale) overheid nog wel?

Het sociaal domein is complex en er zijn landelijk veel zorgen over hoe het in de nabije toekomst verder gaat met het beleid en de uitvoering ervan. Gemeentes staan voor een zware taak.

Waar gaan we komende tijd mee aan de slag?

Het vervolg van de bijeenkomst hebben we besteed aan nadere kennismaking met elkaar en we hebben ruim de tijd genomen om onze activiteiten voor de komende tijd te bespreken. Waar gaan we concreet mee aan de slag? Actief signalen ophalen bij inwoners en organisaties heeft hoge prioriteit. Zeker omdat we de laatste twee jaar door de coronacrisis weinig ‘naar buiten’ zijn geweest.

We gaan ook breder kijken dan alleen naar beleid op basis van één van de drie wetten die voor het sociaal domein gelden. Inwoners zijn niet gemakkelijk in de regels van één wet te vangen, het leven kent veel meer aspecten. We blijven de ontwikkelingen in het sociaal domein in Ede kritisch en nauwgezet volgen. Waar we dat nodig vinden zullen we advies aan het gemeentebestuur uitbrengen, ook als dat niet gevraagd is. De ervaringen van Edese inwoners vormen daarbij een belangrijke bron.