Client centraal

Een belangrijk startpunt voor de adviesraad zijn de uitkomsten van het onderzoek Client Centraal. In dit onderzoek stond de vraag centraal of de gemeente Ede vanuit het perspectief van de cliënt, de goede dingen doet in het sociaal domein.

Lees de uitkomsten van het onderzoek

Belangrijke thema’s waar de adviesraad zich met de ongevraagde adviezen op wil inzetten zijn:

Jeugd

In de themagroep vragen we aandacht voor preventie, flexibiliteit (zeker bij crisissituaties) en minder administratieve lasten. Waar komend jaar echt het verschil op gemaakt zou moeten worden is vertrouwen geven aan professionals en goede samenwerking.

Dienstverlening en communicatie

Belangrijke punten die worden ervaren rond dienstverlening is dat het vaak lang duurt voordat kleine aanvragen afgerond zijn. Ook missen cliënten dat er integraal naar hen en hun vragen wordt gekeken. Waar daarbij echt aan gewerkt moet worden is de clientondersteuning.

Rond het thema communicatie geven inwoners aan dat zij niet weten waar ze terecht kunnen voor informatie en vragen. Ook is informatie niet begrijpelijk. In het rapport worden ook voorbeelden genoemd die dan kunnen helpen: één plaats waar alles overzichtelijk te vinden is. Het liefst met iemand er bij (gastheer/vrijwilliger) die kan toelichten én duidelijke taal in brieven.

Sociale basis

In dit thema vragen wij aandacht voor kleinschaligheid voor meedoen en ontmoeten. Bij meedoen hoort ook: fijn werk hebben.

Als concreet punt wordt genoemd: altijd eerst aan de doelgroep vragen wat zij willen en verwachten of hoe het beter kan. Met als motto: maak de burger meester!

Op deze thema’s zullen wij het college ongevraagd adviseren. Wilt u hierover meedenken? Gebruik dan het online formulier om u aan te  melden.