In 2021 komt de ASDE op de volgende dagen bij elkaar voor overleg:

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt als toehoorder bij de vergadering aanwezig zijn.

Verslag bezoek Werkkracht