In 2021 komt de ASDE op de volgende dagen bij elkaar voor overleg:

12 april

3 mei

7 juni

5 juli

6 september

4 oktober

1 november

6 december

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt als toehoorder bij de vergadering aanwezig zijn.

Verslag bezoek Werkkracht