In 2020 komt de ASDE op de volgende dagen bij elkaar voor overleg:

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 9 maart
 • 6 april
 • 11 mei
 • 8 juni
 • 6 juli
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt als toehoorder bij de vergadering aanwezig zijn.