In 2020 komt de ASDE op de volgende dagen bij elkaar voor overleg:

  • 7 september
  • 5 oktober
  • 2 november
  • 7 december

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt als toehoorder bij de vergadering aanwezig zijn.

Verslag bezoek Werkkracht