De ASDE komt in 2019 op de volgende momenten bij elkaar voor overleg:

  • 4 november

  • 2 december

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt als toehoorder bij de vergaderingen aanwezig zijn.