Gertjan Bosman

Sinds februari 2022 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein Ede. Ik heb meer dan 30 jaar gewerkt als docent en begeleider in de volwasseneneducatie. Daar heb ik lesgegeven aan diverse groepen met verschillende achtergronden.

Mijn brede netwerk en mijn kennis van de wensen en uitdagingen van deze groepen wil ik inzetten. Om zo bij te dragen aan de participatie van alle inwoners van Ede. Iedereen moet gezien worden en meetellen!