Ries Brouwer

Sinds september 2017 ben ik lid van de ASDE. Ik heb veel ervaring in het sociaal domein. Zo ben ik ben betrokken geweest bij de oprichting van de Voedselbank en De Medewerker. Ook heb ik als leidinggevende gewerkt in het maatschappelijk werk, de sector behandeling en verpleging.

Ik vind dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om mee te doen in de samenleving. Dit is ook mijn motivatie om actief te zijn in de ASDE. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid moet altijd de menselijke maat gezocht worden. Ik stem regelmatig af met de ouderenbonden om ook het perspectief en de ervaringen van ouderen scherp te houden.