Advies en reactie op Afstemmingsverordening Participatiewet

Waar gaat het over?

Met de nieuwe wet Inburgering heeft de gemeente vanaf januari 2022 de regie over inburgering van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die aan Ede gekoppeld zijn. In de afstemmingsverordening staat welke regels de gemeente hanteert als een statushouders zich niet of onvoldoende aan de gemaakte afspraken houdt.

De ASDE vindt het belangrijk:

  • dat de verordening ruimte biedt voor maatwerk, de gemeente houdt dan rekening met de situatie van de statushouder;
  • dat de gemeente aangeeft dat in het geval een boete wordt opgelegd, deze niet hoger is dan 10% van de bijstand.
  • dat de gemeente bij het opleggen van een boete rekening houdt met de beslagvrije voet, zodat de statushouder niet verder in de financiële problemen komt.

Wij adviseren:

  • Zorg dat statushouders, zo snel als mogelijk is, kunnen starten met hun inburgeringstraject, liefst zodra een statushouder ‘gekoppeld’ is aan Ede. Zo kunnen zij een goede start kunnen maken in onze gemeente.
  • Zorg voor een goede en passende financiële begeleiding voor statushouders die dat nodig hebben (budgetcoach).
  • Zorg voor duidelijke communicatie over het inburgeringstraject: wat doet de gemeente, wat wordt van de statushouder verwacht?
  • Zorg voor regelmatig contact met de statushouder en zorg voor een vast aanspreekpunt.