Mantelzorger met vrouw in rolstoel

Adviesraad Sociaal Domein Ede

De Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein. Hieronder vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Jeugdwet. De Adviesraad Sociaal Domein Ede geeft advies namens inwoners van Ede en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Dit doet zij door - indien gewenst - bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van de diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders in Ede.

Adviezen van de adviesraad

Overzicht van de adviezen