Sociaal domein

In 2015 heeft de overheid het sociaal domein overgedragen aan de gemeenten. Het bestuur van de gemeente is nu dus verantwoordelijk voor het sociaal domein. De ASDE geeft het bestuur advies bij nieuwe plannen en nieuw beleid.

Het sociaal domein gaat over dat wat nodig is zodat alle inwoners van Ede mee kunnen doen in de samenleving. Denk aan jeugdhulp, werk, inkomen en schuldhulpverlening, maatschappelijke ondersteuning en Wmo.

Meer informatie over het sociaal domein vindt u op de site van Stimulanz.