Advies

De ASDE geeft het gemeentebestuur advies bij nieuwe plannen en beleid. De ASDE kijkt bij elk advies door de bril van Edese inwoners en neemt ervaringen van inwoners mee. Daarbij gaat het om de hele mens en zijn leefsituatie, want niemand is op te delen in wetten of regels. Alle inwoners moeten mee kunnen doen aan de samenleving, en het beleid van de gemeente Ede moet daaraan bijdragen. Om goed advies te kunnen geven heeft de ASDE contact met inwoners, maatschappelijke organisaties en met de gemeente.

Bij elk advies vraagt de ASDE zich af:

  • Wat betekent dit beleid voor inwoners?
  • Welke problemen worden met dit nieuwe beleid opgelost?
  • Worden inwoners zo goed mogelijk verder geholpen
  • Wat hebben inwoners nodig
  • Worden alle inwoners bereikt?

De ASDE kan het gemeentebestuur ook ongevraagd adviseren, bijvoorbeeld als bestaand beleid voor veel inwoners van Ede niet goed uitpakt. De ASDE is geen klachtenbureau.

Kernbegrippen 2022

Bij elk advies dat de ASDE geeft, betrekken we de deze kernbegrippen (als deze relevant zijn):

  • Bereikbaar. Is de gemeente voor inwoners met vragen goed bereikbaar? En weet de gemeente ook de inwoners goed te bereiken?
  • Begrijpelijk. Is de informatie van de gemeente duidelijk en helder? Ook voor inwoners die minder taalvaardig zijn of moeite hebben met lezen? Zijn de formulieren bijvoorbeeld eenvoudig in te vullen?
  • Betrouwbaar. Is de gemeente voor inwoners een betrouwbare organisatie? Is afspraak ook echt afspraak? Worden wetten en regels uitgevoerd zoals deze zijn bedoeld?