Advies Beleidskader integraal toezicht en handhaving Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en Wet inburgering Ede 2024 – 2027

Waar gaat het over?

In het beleidskader staan de afspraken over hoe de gemeente  er op let, dat middelen (uitkeringen en betalingen) in het sociaal domein goed terecht komen.

De gemeente gaat uit van vertrouwen in de eigen inwoners. Mensen maken soms een fout, dat is niet hetzelfde als fraude. Maar als er wel sprake is van fraude, treedt de gemeente op.

Wij adviseren de gemeente:

  • Zorg voor regelmatig contact met inwoners die gebruik maken van voorzieningen;
  • Gebruik in brieven en gesprekken duidelijke en begrijpelijke taal, houd rekening met inwoners die moeite hebben met lezen, digitaal niet vaardig zijn of de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.
  • Houd altijd ruimte voor het gesprek, ook als u fraude vermoedt.