Advies en reactie op Beleidsregel terug- en invordering PW en IOAZ

Waar gaat het over?

In de beleidsregel staan afspraken over wat de gemeente doet als een inwoner onterecht een uitkering heeft ontvangen, of als een inwoner een te hoge uitkering heeft ontvangen.

De ASDE vindt het belangrijk dat:

  • er duidelijke afspraken staan in de beleidsregel;
  • de afspraken over terugvorderen redelijk zijn, zodat inwoners die (een gedeelte) van een uitkering moeten terugbetalen niet nog meer in de financiĆ«le problemen komen;
  • er ruimte is voor maatwerk, de gemeente houdt dan rekening met de situatie van de inwoner.

Wij adviseren:

  • Voorkomen is beter dan korten. Blijf in contact met inwoners met een uitkering, en voer met hen - liefst elk jaar - een fysiek gesprek. Zo weten inwoners wat van hen verwacht wordt en wat ze aan de gemeente moeten doorgeven. Dat kan onnodig terugvorderen voorkomen. Want mensen vergeten soms om informatie door te geven, die wel belangrijk is voor de hoogte van de uitkering.