Advies Regiovisie Beschermd Wonen en Beschermd Thuis in de Valleiregio 2024 t/m 2029

Waar gaat het over?

Beschermd Wonen is bedoeld voor inwoners vanaf 18 jaar met psychische, complexe psychosociale problematiek en/of verslavingsproblematiek, die (al of niet tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen.

Een aantal gemeenten in de regio (Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) heeft voor de komende jaren  (2024 – 2029) afspraken gemaakt over de samenwerking op dit terrein: wat doet elke gemeente zelfstandig en wat doen de gemeenten samen?

Het doel is, dat mensen die psychisch kwetsbaar zijn, zo lang mogelijk wonen in wijken met ondersteuning aan huis.

Daarnaast willen de gemeenten de administratieve kosten zo laag mogelijk houden door gezamenlijke afspraken te maken over inkoop, toegang en financiering.

Wij adviseren de gemeente

  • We steunen het doel, dat mensen die psychisch kwetsbaar zijn zo lang mogelijk thuis blijven wonen;
  • Maak goede afspraken om te voorkomen dat inwoners de dupe worden bij discussie tussen gemeente en zorgkantoor;
  • Zorg dat het doel en de ondersteuningsbehoefte van de inwoner uitgangspunt is en ga niet sturen op een zo kort mogelijk verblijf in een opvanglocatie;
  • Zorg dat voorzieningen pas worden afgebouwd als vervangende voorzieningen beschikbaar zijn;
  • Blijf kleinschalige, goed functionerende opvanglocaties Beschermd Wonen ondersteunen. Bij deze zorgplekken op maat worden inwoners vaak langdurig geplaatst, ze moeten beschikbaar blijven.