Ongevraagd advies en reactie financiële ondersteuning inwoners

Waar gaat het over?

De ASDE maakt zich zorgen over de hoge energieprijzen en de oplopende inflatie. Veel huishoudens kunnen moeilijk of helemaal niet meer rondkomen en schulden lopen op. De Rijksoverheid is bezig maatregelen uit te werken die de burgers moeten helpen de ergste nood te lenigen, maar deze maatregelen zullen pas in 2023 uitgevoerd worden.

Wij adviseren en vragen de gemeente

  • Wat doet u om de inwoners, die voor de energietoeslag in aanmerking komen, te bereiken?
  • Heeft u de inwoners in beeld, die het momenteel financieel echt niet meer redden en voor wie ook de bestaande ondersteuning niet voldoende is?
  • Wat kunt u doen om Edenaren, die het water aan de lippen staat, te ondersteunen?
  • Wij adviseren u om alle mogelijkheden in te zetten om inwoners tijdelijk te ondersteunen, die financieel ‘kopje onder’ gaan.

In een reactie laat de gemeente weten, welke stappen inmiddels zijn gezet en wat er ook in 2023 mogelijk is om inwoners die dat nodig hebben te helpen.