Alet van Leeuwen

Na een loopbaan in het onderwijs ben ik vanaf oktober 2018 lid van de ASDE. Ik heb gewerkt in het beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie, als docent, stagebegeleider, manager. En de laatste jaren als projectleider van een landelijk netwerk voor burgerschapsvorming in het mbo.

Door mijn vele contacten met herintreders, statushouders, jongeren en maatschappelijke organisaties heb ik ervaren, dat het voor bepaalde groepen vaak moeilijk is een weg te vinden in onze steeds complexere maatschappij.

Goede communicatie tussen gemeente en burgers vind ik belangrijk, zodat iedereen in Ede ook echt meetelt en mee kan doen.