Charlotte Lugtenburg

Ik heb vanaf september 2023 zitting in de ASDE. Ik ben 30 jaar werkzaam geweest in het (middelbaar) beroepsonderwijs.  In die tijd heb ik de thematiek van het sociaal domein en gemeentelijk beleid leren kennen vanuit de studentenzorg en -begeleiding. Sinds 2018 focus ik op de duurzame inzetbaarheid van mensen (Leven Lang Ontwikkelen) en het anders kijken en waarderen van leer-werkervaring. LLO biedt meer nieuwe kansen voor volwassenen die van werk naar werk gaan, maar ook krijgen zo kwetsbare doelgroepen en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt betere ontwikkelmogelijkheden. 

Vorig jaar ben ik naar deze fantastische omgeving verhuisd. Ik ben blij dat ik actief kan zijn in de adviesraad, met name in de werkgroep Participatie en Inkomen. Ik vind het belangrijk om in mijn adviesrol aan de gemeente steeds het perspectief van de inwoners voorop te stellen en daarbij voor oog te houden de uitwerking van het beleid in de praktijk. Daar zet ik mij de komende tijd graag voor in.