Issam Lakchouch

Sinds april 2022 maak ik deel uit van de ASDE en ik richt me hierbij in het bijzonder op het aandachtsgebied Jeugd. Als sociaal werker - met name jongerenwerker - ben ik veel bezig met de jeugd in de gemeente Ede. Hierdoor voel ik mij sterk betrokken bij deze doelgroep en wat er bij hen leeft.

Doordat ik goed op de hoogte ben van de belevingswereld van de jeugd in de gemeente Ede, hecht ik er ook veel waarde aan dat zij gehoord worden en dat er aandacht is voor actuele vraagstukken binnen onze samenleving. Ik streef naar een goede samenwerking tussen de gemeente, haar inwoners en organisaties, en volg de ontwikkelingen binnen het sociale domein op de voet.