Margot Hordijk

In de zomer van 2018 kwam een vacature beschikbaar voor nieuwe leden voor de adviesraad en dat sprak me erg aan. De afgelopen tien jaar ben ik beroepsmatig, zowel op bestuurlijk- als op uitvoerend niveau, betrokken geweest bij de ontwikkelingen in het sociale domein bij verschillende gemeenten in de regio.  

Ik vind het belangrijk dat er in de gemeente een mogelijkheid is waar partners in het sociale domein kunnen samenkomen. Daar wil ik me voor inzetten.
Ik wil als lid van de ASDE een bijdrage leveren aan de duurzame dialoog tussen inwoners, belangenorganisaties en gemeentebestuur over de vraagstukken in het sociaal domein.