Advies ASDE over de Woonzorgvisie 2023 – 2033

Waar gaat het over?

In de Woonzorgvisie worden de plannen van de gemeente beschreven, om tot 2040 15.000 woningen te bouwen, rekening houdend met inwoners die een zorgvraag hebben (en mogelijk een aangepaste woning) in een passende woonomgeving.

Wij adviseren de gemeente:

  • Wees duidelijk over het feit, dat het aantal woningen dat werkelijk gebouwd gaat worden ook afhankelijk is van andere partijen en maatschappelijke vraagstukken zoals stikstof.
  • In de regio is afgesproken dat 2/3 van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar is. Ede wijkt hiervan af (lager deel betaalbaar), terwijl er juist een grote behoefte is aan betaalbare woningen.  Zorg, dat Ede hier ook in de pas loopt met de regio.
  • Stimuleer en faciliteer inwoners om alternatieve woonvormen te ontwikkelen en te realiseren.
  • De gemeente wil investeren in een ‘dementie vriendelijke samenleving’ . Ontwikkel hiervoor een realistisch en haalbaar plan, met een tijdpad en inbreng van de doelgroep.
  • Het is niet duidelijk, of in deze  plannen ook voldoende woningen gebouwd worden om aan toekomstige zorgvragen te voldoen.